University of the Visual and Performing Arts

0රු0.00

No products in the cart.

Category: Aptitude test fees

Aptitude test fees

Showing the single result

  • 2021 Aptitude Test Fee

    රු2,060.00

    ගාස්තු විස්තරය යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ ගාස්තුව රු. 2000/= බැංකු ගාස්තු රු. 60/= මුළු එකතුව රු. 2060/=  

    Add to cart