Mrs. H. M. Randunuge

Mrs. H. M. Randunuge

Accompanist (Higher Grade)

Qualifications: BFA , MPhil (Kelaniya)

Profile:

Research Interests:

Drums , History

Publications:

Sri laankeya Avamangalya Bheri Bhaviyhaya ( Saundharya kala Vimarshana – 2007, Anjali -2011, Samachara – 2014, Vidheshayakadi Veadika Gatha Kerunu Merata Prathama Mudra Natya – Saundharya kala vimarshana 2014 , Jana Narthana sandaha Bhavitha Avanaddha Bhanda – Narthana Gaveshi 2015 , Ma dhutu ohu – 2016 , Praag Bhauddha yugaye Merata Bhavitha Sangeethaya -Sri Lanka Addhayana , 2015, Kalambakam nam Dravida Sahiththyayen Sinhala Prashasthi Sahithya lada Aabhashaya 2018 – Paryeshana Parisanvadaya

Awards:

 

Achievements:

 

Other Links :

Google Scholar   |  ResearchGate