Authors of VAPA University Press


 

Dr. Saman Panapitiya

Prof Raj Somadeva

Senior Prof Rohana P Mahaliyanaarachchi

Dr Rathna Sri Wijesinghe

Dr Ariyawansa Ranaweera

Prof. Yasanjali Devika Jayathilaka

Senior Lecturer Priyantha Fonseka

Awarded Author Nandana Weerasinghe

Awarded Author jayathilaka kammallaweera

Awarded Author Keerthi Welisarage

Awarded Author Gunasekara Gunasoma

Senior Lecturer Saman Kumarathunga

Senior Lecturer Mahinda Pathirana

Senior Lecturer Ashani Ranasinghe

Awarded Author Sunil Kannangara

Dr. Sudesh Mantillake

Dr. Ajith Kalyana Amarasinghe

Awarded Author Nilar N Kasim

Awarded Author Upali Rathnayake

Dr Mahesh Hapugoda

Awarded Author Jagath Gunawardena